Lånevilkår

LÅNEVILKÅR

MiniFinans (ejet af Finans 247 ApS), CVR-nr: 38143824
Kristianiagade 1, 2100 København Ø
Tlf: 71 71 88 88
Email: kontakt@MiniFinans.dk
Finans 247 ApS

Lånevilkår gældende pr. 01.07.2019 for personer, der ønsker en kredit hos Finans 247 ApS.

Indholdsfortegnelse

 1. Hvem kan få en Låneaftale hos Finans 247 ApS?
  1. Samtykkeregler
  2. RKI, kontanthjælp, bopælsadresse på psykiatrisk hospital, psykiatriske bosteder, fængsel, eller bostæder/herberg.
 2. Hvor stor Låneaftale kan jeg få?
 3. Låneaftale
 4. Omkostninger & gebyrer
  1. Oprettelsesgebyr
  2. Minimumsbetaling ved Låneaftaler
  3. Yderligere gebyrer og renter
 5. Retningslinjer for Betalingskort
  1. Sikkerhed
  2. Gem betalingskortet
  3. Tilbagebetaling via NetBank
  4. Tilbagebetaling via betalingskort
  5. Automatisk tilbagebetaling
  6. Annullering af betalinger
 6. Registrering af personoplysninger
 7. Fortrolighed
 8. Misligholdelse og misbrug
  1. Misligholdelse og morarenter
  2. Misbrug
  3. Indberetning til EXPERIAN (RKI), samt andre relevante registre
  4. Tvangsfuldbyrdelse og eksekution
  5. Inddrivelse og Inkasso
 9. Erstatningsansvar
 10. Kommunikation mellem dig og MiniFinans.
 11. Finans 247, Hvidvaskning, Whistle-blower ordning samt terrorisme
 12. Klager
 13. Standardfortrydelsesformular

1. Hvem kan få en Låneaftale hos Finans 247 ApS?

Du kan få bevilget en Låneaftale hos Finans 247 ApS, hvis du er fyldt 21 år samt opfylder nedenstående kriterier:

 • Låntager skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse
 • Låntager skal have en aktiv e-mailadresse
 • Låntager skal have et dansk mobiltelefonnummer og det skal være et abonnementstilmeldt mobiltelefonnummer – altså ikke et forudbetalt taletidskort
 • Låntager skal have en dansk bankkonto (NEMKonto)
 • Låntager må ikke være under værgemål.
 • Finans 247 ApS bevilger Låneaftalen til privatpersoner på baggrund af en individuel kreditvurdering.
 • Finans 247 ApS anvender et scorekort til at foretage en kreditvurdering.

1.1. Samtykkeregler

Du giver samtidig Finans 247 ApS lov til at indhente yderligere oplysninger, til vurdering af din kreditværdighed fra andre finansielle institutioner.

Finans 247 vil bestræbe sig på at håndhæve, sin ansvarlige politik omkring ludomani, men Finans 247 vil ikke acceptere nogen form for ansvar eller erstatningsansvar, hvis Låntager alligevel fortsætter med at låne og/eller forsøger, at bruge hjemmesiden med det formål bevidst at undgå de relevante foranstaltninger og/eller Finans 247 ikke er i stand til at håndhæve sine foranstaltninger/politikker af grunde, der er uden for Finans 247 rimelige kontrol.

For at kunne ansøge et lån hos Finans 247, er det Forbrugerombudsmandens anbefaling samt Finanstilsynets retningsregler, at Finans 247 sikrer Låntager bedst muligt, så når du, som Låntager, accepterer vores lånevilkår, vil du ligeledes give samtykke til, at Finans 247 kan, sammenholde registreringer med det danske CPR- register (for at kontrollere at det indtastede CPR-nummer er korrekt) og Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), for at sikre en ansvarlig kreditvurderingspolitik.

På baggrund af ovenstående kreditvurdering, forbeholder Finans 247 ApS, sig retten til at afslå Låntagers Låneansøgning.

1.2. Registrere

RKI, kontanthjælp, bopælsadresse på psykiatrisk hospital, psykiatriske bosteder, fængsel, eller bostæder/herberg.

Bemærk! Der bevilges ingen lån, hvis du har en eller flere RKI-anmærkninger, på kontanthjælp, bopælsadresse på psykiatrisk hospital, psykiatriske bosteder, fængsel, eller bostæder/herberg.

Ved kreditvurderingen, giver du samtykke til, at Finans 247 ApS indhenter dine skatteoplysninger via e-Skat, indhenter kontooplysninger via IDQ, indhenter Monthio, indhenter oplysninger fra Lexis Nexis liste, samt oplysninger fra eksterne oplysningsbureauer eks. Experian eller andre debitorregistre.

2. Hvor stort kredit eller lån kan jeg få?

Hos Finans 247 ApS kan Låntager ansøge om en Låneaftale på mellem Kr. 3.000 og 25.000 Kr. Du kan ansøge om den ønskede Låneaftale, og kan blive godkendt, hvis du opfylder kravene i pkt. 1
Såfremt Finans 247 ApS vurderer at Låntager ikke kan låne den ønskede kredit eller lån, og har Finans 247 ApS, mulighed for at tilbyde Låntager en mindre kredit, vil Låntager modtage et tilbud, som Låntager, ville kunne acceptere i stedet for.

Når Finans 247 ApS godkender en Låntager til et givende beløb, vil det være det Låntager, som maksimum vil kunne modtage.

3. Låneaftale

Hvis Låntageropfylder Finans 247 ApS’ krav, og vurderes kreditværdig, tilbydes Låntager en Låneaftale.
Låneaftalen bevilges jf. Pkt. 2. Såfremt Låntager ønsker at godkende kreditten eller lånet, skal du underskrive Låneaftalen med dit NemID. Låneaftalen indeholder alle specifikke informationer om kreditten eller lånet, løbetid, tilbagebetaling, debitorrenten, ÅOP mv.

Når Låntager har godkendt Låneaftalen med NemID sendes hele beløbet til straksudbetaling.
Alle udbetalinger sker automatisk til Låntagers NemKonto. Der udbetales ligeledes i weekender samt på helligdage.

4. Omkostninger & gebyrer

4.1. Oprettelsesgebyr

Når du opretter en Låneaftale hos Finans 247 ApS, skal Låntager betale et oprettelsesgebyr, ligeledes betales der oprettelsesgebyr, hver gang, der ændres i Låneaftalen.

Oprettelsesgebyret bliver kapitaliseret som følgende:

 • Ved oprettelse af en ny Låneaftale betales der et gebyr på min. 495 Kr., som dækker oprettelsen af din Låneaftale.
 • Ved forhøjelse af hovedstolen, pålægges der et gebyr, der beregnes ud fra et af følgende kriterier, 9,99 % af forhøjelsen på hovedstol, dog min. 249 Kr.

4.2. Minimumsbetaling ved Låneaftaler

Minimumsbetalingen udgør en rentebetaling af Låntagers udeståendes hovedstol på 12,5%.

Eksempelvis:

 • Har Låntager en hovedstol på 4.000 Kr., skal Låntager betale 500 Kr. pr måned i rente, for at opretholde sin Låneaftale.
 • Minimumsbetalingen dækker alene den månedlige renteomkostning og betalingen nedbringer ikke hovedstolen.
 • Såfremt Låntager betaler mere end sin månedlige minimumsbetaling, vil det resterende beløb afdrage på eventuelle gebyrer og herefter på hovedstolen.

4.3. Yderligere gebyrer og renter

Långiverforbeholder sig ret til at pålægge rykkergebyr på DKK 100,00, samt renter i overensstemmelse med renteloven, for hver rykkerskrivelse og/eller inkassovarsel, der sendes, til Låntager, vedrørende udestående forfaldne beløb.

4.4.

Långiver kan sætte den faste rente op med 2 måneders varsel, hvis:

 1. Markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til ændring af en eller flere kredittyper.og/eller
 2. Långiver, uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau, ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde.
 3. Låntager vil modtage en revideret Låneaftale, hvoraf de ændrede hovedvilkår vil fremgå, såfremt der er ændringer i rentesatsen.
 4. Låntager vil modtage den reviderede Låneaftale pr. e-mail eller andet varigt medium.

5. Retningslinjer for indbetaling

5.1. Sikkerhed

Når Låntager har et lån Låneaftale Finans 247 ApS, skal Låntager tilknytte et godkendt betalingskort, såfremt at der allerede er tilknyttet et betalingskort til Låntager, vil dette betalingskort blive benyttet til de lån, der er knyttet til Låntager hos Finans 247 ApS.

For at beskytte Låntagers kortoplysninger vil Låntager ved indtastningen af kortoplysninger blive ført over til en betalingsside leveret af KORTA, der er certificeret til at håndtere betalingsdata.
KORTA sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så, hverken Finans 247 ApS eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.

5.2. Gem betalingskortet

Låntagers betalingsoplysninger vil blive gemt, samt opbevaret sikkert og fortroligt hos KORTA.

Finans 247 ApS, trække herefter pengene automatisk i forbindelse med Låntagers månedlige ydelse.

Følgende betalingskort kan benyttes til en tilbagebetaling:

 • VISA
 • VISA Electron
 • VISA Debit
 • Mastercard Direct
 • Mastercard Debit

Låntager kan når, som helst, vælge at, få slettet sin kortregistrering, ved at tage kontakt til Finans 247 ApS. Låntager skal blot være opmærksom på, at såfremt Låntager vælger, at få slettet sine Betalingskortoplysninger, så forfalder det samlede Lån til betaling inklusiv tilgåede og tilskrevende renter og gebyrer straks, inden sletning af betalingskort. Når det fulde beløb inklusiv tilgåede og tilskrevende renter og gebyrer, er trukket fra Låntagers Betalingskort, vil Betalingskortet blive slettet straks.

5.3. Tilbagebetaling via NetBank

Ved en bankoverførsel skal pengene indbetales til Finans 247s bankkonto:

Reg: 7134 Konto: 0001042621

Ved betaling via Netbank angives kundenummer eller CPR-nummer i beskedfeltet og lånebeløbet (inklusiv renter og gebyrer) overføres til ovenstående bankkonto.

Omkostninger ved betaling med Betalingskort, vil blive afholdt af Finans 247 ApS, der vil ikke pålægges yderligere omkostninger på Låntagers Låneaftale.

5.3.1.

Såfremt du vælger at benytte mobilepay, opbevares oplysningerne af QuickPay, som er en dansk betalingsformidler. Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret).

5.3.2.

Låntager, modtager hver måned en kvittering på e-mail, hvoraf det trukkede beløb, fremgår fra den automatiske betalingskortsoverførelse.

Omkostninger ved betaling på Betalingskort vil blive afholdt af Långiver og der pålægges derfor ikke yderligere omkostninger.

Tilmelder Låntager et VISA, VISA ELECTRON eller Mastercard, trækker Långiver 0 Kr. på kortet for at kontrollere, om kortet er aktivt.

Fakturaen findes på kassekreditten.dk under din profil.
Kortoplysninger bliver gemt af KORTA, Islandsk betalingsformidler.

Ved tilmelding accepterer Låntager lånevilkår punkt 6, som fremgår af MiniFinans
hjemmeside for automatisk kortbetaling.

5.4. Automatisk tilbagebetaling

Låntager, som er tilmeldt med et godkendt betalingskort, modtager hver måned en kvittering på e-mail, hvoraf det trukne beløb fremgår.

Skifter du betalingskort, mens du har en aktiv kredit, skal du straks gå ind på din profil, og opdatere dine kontooplysninger.

5.5. Annullering af betalinger

Foretager Låntager en betaling, som efterfølgende trækkes tilbage eller annulleres, anses denne som aldrig foretaget. Finans 247 ApS, er herved berettiget til at tilskrive renter og omkostninger på Låneaftalen, som om betalingerne aldrig er blevet foretaget.

6. Registrering og håndtering af personoplysninger

Långiverregistrerer og behandler personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, CPR-nummer, NemID, bankkortoplysninger, IP- adresse, telefonnummer, dokumentation for økonomiske vilkår, e-mail mv. samt cookies, med henblik på verificering af Låntagers identitet, administration af kundeforholdet samt kreditvurdering af Låntager.
Herudover anvendes indsamlede data af Långiver til markedsundersøgelse og markedsføring, samt for at kunne opfylde myndighedskrav mv.

6.1.1.

Behandlingen af ovennævnte data sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

6.1.2.

Videregivelse til underleverandører er alene med henblik på intern håndtering af låneforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring.

6.1.3.

Låntager giver samtykke ved påbegyndelse af lånansøgningen, at Långiverer berettiges til, at Långiver kan indhente oplysninger om Låntager i kreditoplysningsbureauer samt advarselsregistre.

6.1.4.

Med Låntagers Nem id på denne Låneaftale, samtykker Låntager endvidere til, at Långiver må indhente oplysninger om Låntager, fx gennem KreditStatus, Kredit Registreret, SKAT, pengeinstitutter og revisor mv., til brug for behandlingen af den konkrete Låneansøgning, herunder til kreditvurdering.

6.1.5.

Finans 247 ApS forbeholder sig ret til, videregivelse af de nødvendige oplysninger om Låntager til debitorregistre, Kreditgivers underleverandører, selskaber tilhørende samme koncern, som Kreditgiver, hvor dette er nødvendigt for, at Långiver kan opfylde forpligtelser, som udspringer af nærværende Låneansøgning/aftale.

6.1.6.

Finans 247 ApS er dataansvarlig iht. GDPR (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen).

Opbevaringen af Låntagers data sker i henhold til gældenden i Lov om behandling af personoplysninger.

6.1.7.

Finans 247 ApS forbeholder sig retten til at kunne optage samtaler, eller på anden vis dokumentere kommunikation med Låntager.

6.1.8.

Finans 247 ApS opbevarer dine oplysninger til brug for en kreditvurdering, samt til brug af markedsføring. Du modtager kun markedsføring såfremt du har tilmeldt det, tilmeldingen kan til enhver tid frameldes via din profil på MiniFinans eller via linket i nyhedsbrevet.

6.1.9

Ved skriftlig henvendelse til Finans 247 ApS, kan Låntager til enhver tid få indsigt i de hos Långiver registrerede persondataoplysninger for den pågældende eller om berigtigelse af oplysninger.

6.1.10.

Eventuel klage over Långivers behandling af persondata/personoplysninger, kan indgives til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.sal
1300 København K

eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

7. Fortrolighed

Dine angivne oplysninger om dig selv, og oplysninger om kundeforholdet er fortrolige.

Ved din ansøgning giver du samtykke til at MiniFinans. er berettiget til, at videregive oplysninger om dig og kundeforholdet til MiniFinans.’s advokater, revisorer, koncernforbundne selskaber, låneguiden.eu, potentielle nye långivere, samt SKAT.

Denne videregivelse af oplysninger, sker under en forudsætning om, at oplysningerne behandles fortroligt.

Derudover er MiniFinans. berettiget til, at videregive oplysninger om kundeforholdet til KreditStatus, samt kreditregisteret.

I tilfælde af misligholdelse af Låneaftalen er MiniFinans.yderligere berettiget til at videregive, overdrage eller sælge oplysninger om dig og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder, som er nødvendig for en inddrivelse af et eventuelt udestående afdrag.

Oplysninger, som skal benyttes i henhold til gældende lovgivning i forbindelse med Låntager låneansøgning/lån, er registreres hos Finans 247 ApS og opbevares i min fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Marketingssamtykke slettes først, når Låntager anmoder om at få samtykket slettet.
Som registreret hos Finans 247 ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig.

Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: kontakt@MiniFinans.dk

8. Misligholdelse og misbrug

8.1. Misligholdelse og morarenter

8.1.1.

Såfremt Låntager ikke foretager rettidig indbetaling jf. 3.4.3, inkl. renter efterfulgt af stiftelsesgebyr, forpligtes Låntager at betale morarente af det udestående samlede forfaldne beløb.
Efter endt sidste forfaldsdato, forrentes det samlede forfaldsbeløb med en årlig rente på 37,0%.

8.1.2.

Såfremt Låntager ikke rettidigt indbetaler de enkelte månedlige minimumbetalinger, efter endt sidste forfaldsdato, betragtes Låneaftalen som værende misligholdt.

Definitionen på ”efter endt sidste forfaldsdato” er den sidste rykker, hvoraf det fremgår, at Låntagerfremsendes til inkasso.

8.1.3.

Ved misligholdelse vil kreditbeløbet blive pålagt rykkergebyrer på DKK 100,00 pr. rykker samt renter efter renteloven.

8.1.4.

Långiverer i tilfælde af misligholdelse, berettiget til, at lade inddrivelse foretages af, eller med, bistand fra inkassobureau eller anden tredjemand.
Låntager afholder eventuelle omkostninger forbundet med sådan inddrivelse, ligeledes vil Låntager blive indberettet til kreditregistret via inkassobureauet.

8.2. Misbrug

MiniFinans politianmelder herudover svindel og misbrug uden yderligere varsel. I dette tilfælde forfalder kreditten inkl. renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overdraget, solgt eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

8.3. Indberetning til EXPERIAN (RKI), samt andre relevante registre

I tilfælde af misligholdelse eller misbrug af Låneaftale vil MiniFinans. indberette kunden til Experian (RKI), samt til andre relevante registre i henhold til gældende lovgivning.

8.4. Tvangsfuldbyrdelse og eksekution

8.4.1.

Gældsbrevet og Låneaftale kan sammen eller hver for sig, tjene, som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

8.5. Inddrivelse og Inkasso

Långiverforbeholder sig ret til at pålægge rykkergebyr på DKK 100,00, samt renter i overensstemmelse med renteloven, for hver rykkerskrivelse og/eller inkassovarsel, der sendes, til Låntager, vedrørende udestående forfaldne beløb.

Såfremt du ikke efter tre rykkere har betalt eller indgået en aftale om forlig, kan Låneaftalen/kreditten enten blive overdraget, solgt eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, med henblik på eventuel opnåelse af udlæg eller pant, tvangsauktion, konkursbehandling, samt indfrielse af hele gælden, jvf. gældende lovgivning herfor.

9. Erstatningsansvar

MiniFinans kan alene holdes ansvarlig i henhold til de almindelig gældende erstatningsretlige regler. Skulle du have angivet fejlagtige oplysninger, som lider til tab og skade, er MiniFinans ikke ansvarlig for dette. Yderligere frasiger MiniFinans sig ansvaret for indirekte skader. MiniFinans er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forhold eller udefrakommende begivenhed som forhindrer låntager i, at opfylde forpligtelserne i forbindelse med den indgåede aftale mellem MiniFinans og låntager. Tab som skyldes nedbrud eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer er ikke MiniFinans ansvar. Yderligere er MiniFinans ikke erstatningsansvarlig for tab og skade, som skyldes nedbrud eller fejl på hjemmesiden MiniFinans.

10. Kommunikation mellem dig og MiniFinans

Kommunikation mellem dig og MiniFinans vedrørende Låneaftalen, skal foregå skriftligt via e-mail til kontakt@MiniFinans.dk

Ved eventuelle ændringer af din adresse, telefonnummer eller e-mail, skal du straks opdatere disse informationer via din MiniFinans profil eller kontakte kundeservice. E-mail og sms-beskeder anses altid for værende modtaget af dig, og det er derfor vigtigt at MiniFinans. har dine opdaterede personlige oplysninger. Idet Låneaftalen bliver underskrevet af dig, giver du udtrykkeligt samtykke til, at MiniFinans. og dennes repræsentanter kan kontakte dig via e-mail, brev og sms.

11. Finans 247, Hvidvaskning, Whistle-blower ordning samt terrorisme

I Finans 247, bruger vi mange ressourcer på at sikre en sund virksomhedskultur i forhold til Hvidvaskning, Whistle-blower ordning samt terrorisme, da det har en stor samfundsmæssig interesse for os alle som borger i Danmark. Finans 247 har derfor udarbejdet en skriftlig politik, som sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur i forhold til forebygning af hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Politiken fremmer derfor en høj etisk og faglige standard under hensyntagen til Finans 247s specifikke behov og karakteristika. Det kan betyde for dig, at Finans 247 siger nej tak til dig, såfremt at du ikke passer ind i vores virksomhedskultur, som skal tage højde for vores høje etik inden for Whistle-blower ordning samt terrorisme.

11.1. Finans 247 ApS ansvarsbegrænsning

11.1.1.

Finans 247 ApS er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå grundet fejl i internetforbindelse eller lignende forhold, som hindrer adgang til enten

11.1.2.

Endvidere er Finans 247 ApS ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå grundet fejl, defekter, afbrydelser eller lignende i de til hjemmesiden tilknyttede systemer og installationer.

11.1.3.

Herudover er Finans 247 ApS ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå grundet ændringer af et lands lovgivning eller regeringsbeslutninger, krig, nedetider i offentlige kommunikationssystemer eller finansielle systemer, strejker, blokader, boykot, lockout eller andre lignende omstændigheder.

11.1.4.

Endelig er Finans 247 ApS ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå grundet indirekte skader ved anvendelse af hjemmesiden, en konto herpå eller enhver anden anvendelse af services i tilknytning hertil eller rettigheder eller forpligtelser, som udspringer heraf.

11.1.5.

For ethvert andet tab end de ovenfor opridsede kan Finans 247 ApS alene ifalde ansvar for i henhold til gældende ret.

12. Klager

Ankenævnet for Finansieringsselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller på kfst@kfst.dk

12.1.1.

Forinden klagen indleveres skal Låntager have forsøgt at kontakte Långiverfor at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

12.1.2.

Når Ankenævnet har modtaget klagen, opkræves et gebyr på 200 Kr. Gebyret tilbagebetales til Låntager, hvis denne får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til nævnsbehandling.

12.1.3.

Yderligere kan du finde informationer, eller rette eventuel klage til Forbrugerombudsmanden, Finanstilsynet eller Datatilsynet. Ved en eventuel klage findes oplysninger om proceduren på organisationernes hjemmesider.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.finansanke.dk

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.ec.europa.eu

13. Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Finans 247 ApS
Kristianiagade 1
2100 København Ø
E-mail: kontakt@MiniFinans.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bestilt den: ______________________
Modtaget den: ______________________
Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Forbrugerens adresse: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dato: ______________________
Forbrugerens underskrift: ________________________________________________________________________________________________________________________________________