Lånevilkår

Lånevilkår

Lånevilkår for Finans 247 ApS
CVR-nr: 38143824
Vester Voldgade 83 2, 1552 København V
Finans 247 ApS

Lånevilkår gældende pr. 01.07.2020 for personer, der ønsker et lån hos Finans 247 ApS.

Indholdsfortegnelse

 1. Hvem kan få en Låneaftale hos Finans 247 ApS?

      2. Kreditværdighedsvurdering og Låntagers oplysningspligt

      3. Hvor stort et lån kan du få?

      4. Kan jeg få en betalingsfri måned?

      5. Låneaftale

      6. Omkostninger & gebyrer

      7. Retningslinjer for indbetaling

             7.1. Sikkerhed

             7.2. Registrering af betalingskortoplysninger

             7.3. Tilbagebetaling via NetBank

             7.4. Betaling med MobilePay

             7.5. Annullering af betalinger

             7.6. Særligt for lån optaget før 1. juli 2020

     8. Samtykkeregler

            8.1. Registrering

     9. Registrering og håndtering af personoplysninger

     10. Fortrolighed

    11. Misligholdelse og misbrug

            11.1. Misbrug

            11.2. Indberetning til EXPERIAN (RKI), samt andre relevante registre

            11.3. Tvangsfuldbyrdelse og eksekution

            11.4. Inddrivelse og Inkasso

      12. Erstatningsansvar

      13. Kommunikation mellem dig og Finans 247 ApS

      14. Klager

      15. Standardfortrydelsesformular

1. Hvem kan få en Låneaftale hos Finans 247 ApS?

For at kunne få et lån hos Finans 247 ApS, skal du opfylde nedenstående kriterier:

 • Låntager skal være fyldt 21 år.
 • Låntager skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse.
 • Låntager skal have en aktiv e-mailadresse.
 • Låntager skal have et dansk mobiltelefonnummer, og det skal være et abonnementstilmeldt mobiltelefonnummer – altså ikke et forudbetalt taletidskort.
 • Låntager skal have en dansk bankkonto (NEMKonto).
 • Låntager må ikke være under værgemål.
 • Låntager kan ikke få bevilget et lån, hvis låntager har en eller flere RKI-anmærkninger eller er på kontanthjælp, har bopælsadresse på psykiatrisk hospital eller psykiatriske bosteder, er i fængsel, eller har bopælsadresse på bosteder/herberg.
 • Låntager skal være kreditværdig (se nærmere herom i afsnit 2 nedenfor).

2. Kreditværdighedsvurdering og Låntagers oplysningspligt

Forud for Finans 247 ApS’ afgivelse af lånetilbud til Låntager, foretages en individuel vurdering af Låntagers kreditværdighed.

Denne vurdering foretages som udgangspunkt digitalt. Kreditansøgnings-, kreditvurderings- og godkendelsesprocessen foregår digitalt. Kundens samtykke, kreditansøgning, samt underskrift af kreditaftale foretages digitalt ved brug af digital signatur (NemID). Der dannes i den forbindelse en unik PID-kode.

Finans 247 ApS vil direkte eller gennem en ekstern samarbejdspartner benytte oplysninger fra skyldnerregistre (bl.a. RKI), eSKAT og Låntagers bankkonti, til sammen med oplysninger fra Låntager, at skabe et overblik over Låntagers økonomiske forhold, herunder en beregning af Låntagers rådighedsbeløb.

Kun såfremt Låntagers samlede økonomiske forhold fremstår således, at Låntager kan servicere det ansøgte lån i hele låneperioden, vil Låntager blive tilbudt et Lån.

Indgåelsen af låneaftalen er betinget af, at Låntager stiller de oplysninger til rådighed for Finans 247 ApS, som Finans 247 ApS efterspørger for at kunne foretage kreditværdighedsvurderingen.

Låntager er indforstået med, at der i vurderingen af Låntagers kreditværdighed indgår oplysninger fra Låntager, og at vurderingen af kreditværdighed er baseret på og sker under forudsætning af korrektheden af de oplysninger, som Låntager giver. Hvis Låntagers oplysninger er fejlagtige eller misvisende, eller hvis Låntager har undladt at give relevante oplysninger i forbindelse med indgåelsen af Låneaftalen, vil dette blive anset for en misligholdelse af Lånet, som berettiger Finans 247 ApS til at ophæve Låneaftalen og kræve hele Lånebeløbet, inkl. renter og omkostninger (herunder gebyrer) tilbagebetalt med øjeblikkelig virkning, jf. punkt 6 i Låneaftalen.

3. Hvor stort et lån kan du få?

Hos Finans 247 ApS kan Låntager ansøge om en Låneaftale på mellem 10.000 kr. og 50.000 kr. Du kan ansøge om et lån, og kan blive godkendt, hvis du opfylder kravene i pkt. 1 og pkt. 2. Såfremt Finans 247 ApS vurderer, at Låntager ikke kan låne det ønskede beløb, men har Finans 247 ApS mulighed for at tilbyde Låntager et mindre lån, vil Låntager modtage et tilbud, som Låntager ville kunne acceptere i stedet for.

4. Kan jeg få en betalingsfri måned?

En betalingsfri måned kan hjælpe dig, hvis du har andre udgifter som er vigtige, eller hvis du ikke har råd til at betale tilbage i den kommende måned. 

Såfremt at du vælger en betalingsfri måned, vil vi sætte din månedlig betaling på pause. 

Vi tilbyder en pause fra betaling på 1 eller 2 måneder, du bestemmer helt selv.

 • Det koster 149 kr. pr. måned.
 • Det kræver at de 3 seneste betalinger er godkendte, før det kan aktiveres
 • En pause fra betaling skal aktiveres senest 1 dag før din månedlig betaling. 

5. Låneaftale

Hvis Låntager opfylder Finans 247 ApS’ krav, og vurderes kreditværdig, tilbydes Låntager en Låneaftale.
Låneaftalen bevilges jf. pkt. 2. Såfremt Låntager ønsker at godkende lånet, skal du underskrive låneaftalen med dit NemID.

Låneaftalen indeholder alle specifikke informationer om lånet, løbetid, tilbagebetaling, debitorrenten, ÅOP mv.

Når Låntager har godkendt Låneaftalen med NemID sendes hele beløbet til udbetaling.

Alle udbetalinger sker automatisk til Låntagers bankkonto, hvorpå den seneste lønindkomst er registreret. Der udbetales ligeledes i weekender samt på helligdage.

Udbetaling sker indenfor 2 bankdage.

6. Omkostninger & gebyrer

Der henvises til særskilt Prisliste.

Renten er fast i lånets løbetid, og kan alene ændres til Låntagers fordel.

7. Retningslinjer for indbetaling

På sidste rettidige betalingsdag, den sidste hverdag i måneden, trækker vi ydelsen på det tilmeldte betalingskort.

7.1. Sikkerhed

Når Låntager accepterer en Låneaftale hos Finans 247 ApS, skal Låntager tilknytte et godkendt betalingskort.

Kan ydelsen, uanset årsag, ikke trækkes på kortet udsendes en faktura til Låntagers e-mail med betalingsfrist; Straks. Ved udsendelse af faktura pålægges fakturagebyr DKK 35, som opkræves sammen med efterfølgende måneds ydelse.

For at beskytte Låntagers kortoplysninger vil Låntager ved indtastningen af kortoplysningerne blive ført over til en betalingsside, der er certificeret til at håndtere betalingsdata.

7.2. Registrering af betalingskortoplysninger

Låntagers betalingsoplysninger vil blive gemt, samt opbevaret sikkert og fortroligt af Finans 247’s samarbejdspartner.

Følgende betalingskort kan benyttes:

 • VISA
 • VISA Electron
 • VISA Debit
 • Mastercard Direct
 • Mastercard Debit

Låntager skal tilmelde et VISA, VISA ELECTRON eller Mastercard. Långiver trækker 1 kr. på kortet for at kontrollere, om kortet er aktivt.

Låntager kan, når som helst, vælge at få slettet sin kortregistrering, ved at tage kontakt til Finans 247 ApS. Låntager skal blot være opmærksom på, at i dette tilfælde, så forfalder det samlede Lån til betaling inklusiv påløbne og tilskrevne renter og gebyrer straks. Først når det fulde beløb inklusiv påløbne og tilskrevne renter og gebyrer, er tilbagebetalt, vil Betalingskortet blive slettet.

7.3. Tilbagebetaling via NetBank

Ved en bankoverførsel skal pengene indbetales til Finans 247’s bankkonto:

 • REG. NR.: 9070
 • KONTONUMMER: 1630715489

Ved betaling via Netbank angives kundenummer eller CPR-nummer i beskedfeltet, og lånebeløbet (inklusiv renter og gebyrer) overføres til ovenstående bankkonto.

Omkostninger ved betaling med Betalingskort, vil blive afholdt af Finans 247 ApS, og der pålægges ikke yderligere omkostninger på lånet.

7.4. Betaling med MobilePay

Såfremt du vælger at benytte Mobilepay, opbevares oplysningerne af QuickPay, som er en dansk betalingsformidler.

Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret).

7.5. Annullering af betalinger

Foretager Låntager en betaling, som efterfølgende trækkes tilbage eller annulleres, anses denne som aldrig foretaget. Finans 247 ApS, er herved berettiget til at tilskrive renter og omkostninger på Låneaftalen, som om betalingerne ikke er blevet foretaget.

7.6. Særligt for lån optaget før 1. juli 2020

Låntager, modtager hver måned en kvittering på e-mail, hvoraf beløbet, fra den automatiske betalingskortsoverførsel fremgår.

Omkostninger ved betaling med Betalingskort bliver afholdt af Långiver, og der pålægges derfor ikke Låntager yderligere omkostninger.

Fakturaen findes på Minifinans.dk under din profil.

Ved tilmelding accepterer Låntager punkt 7 i Lånevilkår for Finans 247 ApS.

8. Samtykkeregler

Du giver samtidig Finans 247 ApS lov til at indhente yderligere oplysninger, til vurdering af din kreditværdighed fra andre finansielle institutioner.

Finans 247 vil bestræbe sig på at håndhæve, sin ansvarlige politik, omkring bl.a. ludomani. Finans 247 vil ikke acceptere nogen form for ansvar eller erstatningsansvar eller øvrige forpligtigelser, hvis Låntager alligevel fortsætter med at låne og/eller forsøger, at bruge hjemmesiden med det formål bevidst at undgå, de relevante foranstaltninger og/eller Finans 247 ikke er i stand til at håndhæve sine foranstaltninger/politikker af grunde, der er uden for Finans 247 rimelige kontrol.

For at kunne ansøge et lån hos Finans 247 , er det Forbrugerombudsmandens anbefaling, samt Finanstilsynets
retningslinier, at Finans 247 sikrer Låntager bedst muligt, så når du, som Låntager, accepterer vores lånevilkår, vil du ligeledes give samtykke til, at Finans 247 kan, sammenholde registreringer med det danske CPR- register (for at kontrollere, at det indtastede CPR-nummer er korrekt), og Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), for at sikre en ansvarlig kreditvurderingspolitik.

På baggrund af ovenstående kreditvurdering, forbeholder Finans 247 ApS, sig retten til at afslå Låntagers Låneansøgning.

8.1. Registrering

Finans 247 ApS benytter pt. følgende registre, samt databaser:

RKI, E-Skat(kontanthjælp), bopælsadresse på psykiatrisk hospital, psykiatriske bosteder, fængsel, eller
bosteder/herberg.

Bemærk!
Der bevilges ingen lån, hvis du har en eller flere RKI-anmærkninger, er på kontanthjælp, har bopælsadresse på psykiatrisk hospital, psykiatriske bosteder, fængsel, eller bosteder/herberg.

Når du, som en del af kreditansøgningsprocessen, giver os dit samtykke, giver du os samtidig tilladelse til, at Finans247 ApS må indhente dine skatteoplysninger via E-skat.

Vi indhenter derudover dine bankkontooplysninger, navn samt kontonummer via eksterne samarbejdspartnere. Finans 247 ApS er ansvarlig for at sikre, at disse har de nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder. Disse oplysninger er nødvendige for, at Finans 247 ApS kan udfærdige en korrekt og individuel vurdering af Låntagers kreditværdighed. Når du give dit samtykke giver du samtidig tilladelse til, at vi må bruge eksterne oplysningsbureauer. 

Samtykket gives af sikkerhedsmæssige årsager, både for din skyld, men også for vores skyld.

9. Registrering og håndtering af personoplysninger

Långiver registrerer og behandler personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, CPR-nummer, NemID,
bankkortoplysninger, IP- adresse, telefonnummer, dokumentation for økonomiske vilkår, e-mail mv. samt cookies, med henblik på verificering af Låntagers identitet, administration af kundeforholdet samt kreditvurdering af Låntager.

Herudover anvendes indsamlede data af Långiver til markedsundersøgelse og markedsføring, samt for at kunne opfylde myndighedskrav mv.

Behandlingen af ovennævnte data sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Videregivelse til underleverandører er alene med henblik på intern håndtering af låneforholdet, og ikke til markedsføring.

Låntager giver ved påbegyndelse af låneansøgningen samtykke til, at Långiver (direkte eller igennem tredjemand) kan indhente oplysninger om Låntager bl.a. gennem skyldnerregistre (bl.a. RKI), e-SKAT og bankkonti til brug for behandlingen af den konkrete Låneansøgning, herunder til vurdering af kreditværdighed.

Finans 247 ApS forbeholder sig ret til videregivelse af de nødvendige oplysninger om Låntager til
debitorregistre, Långivers underleverandører, selskaber tilhørende samme koncern som Långiver, hvor dette er nødvendigt for, at Långiver kan opfylde forpligtelser, som udspringer af nærværende aftale.

Finans 247 ApS er dataansvarlig iht. GDPR (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen).

Opbevaringen af Låntagers data sker i henhold til gældenden i Lov om behandling af personoplysninger.

Finans 247 ApS forbeholder sig retten til at kunne optage samtaler, eller på anden vis dokumentere kommunikation med Låntager.

I henhold til gældende lovgivning GDPR Artikel 6 stk. 1 litra B, C og D.

Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller
  af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for
  indgåelse af en kontrakt.
 2. Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 3. Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale
  interesser.

Finans 247 ApS er berettiget til at optage samtaler med låntager.

Finans 247 ApS opbevarer dine oplysninger til brug for en kreditvurdering, samt til brug af markedsføring.

Du modtager kun markedsføring, såfremt du har tilmeldt dig. Tilmeldingen kan til enhver tid frameldes via din profil eller via linket i nyhedsbrevet.

Ved skriftlig henvendelse til Finans 247 ApS, kan Låntager til enhver tid få indsigt i de hos Långiver
registrerede persondataoplysninger for den pågældende eller om berigtigelse af oplysninger.

Eventuel klage over Långivers behandling af persondata/personoplysninger, kan indgives til:

Finans 247’s DPO, email adressen er DPO@lendomatic.com

Eller

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.sal
1300 København K
eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Fortrolighed

Dine angivne oplysninger om dig selv, samt alle øvrige oplysninger om kundeforholdet er i udgangspunktet fortrolige.

Uanset ovenstående er Finans 247 ApS dog berettiget til at videregive og dele dine oplysninger med SKAT, Finans 247 ApS’ advokater, revisorer, øvrige rådgivere, koncernforbundne selskaber, låneguiden.eu og Finans 247 ApS samarbejdspartnere, såfremt oplysningerne behandles fortroligt, og oplysningerne er nødvendige for, at den pågældende part kan udføre sine opgaver eller varetage sine rettigheder.

Herudover er Finans 247 ApS berettiget til at videregive oplysninger om kundeforholdet til KreditStatus, samt
kreditregisteret.

I tilfælde af misligholdelse af Låneaftalen er Finans 247 ApS yderligere berettiget til at videregive, overdrage eller sælge fordringen med dertilhørende oplysninger om dig og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder, som er nødvendig for en inddrivelse af et eventuelt udestående afdrag eller overtagelse af fordringen.

Oplysninger, som benyttes i henhold til gældende lovgivning i forbindelse med Låntagers låneansøgning/lån, er registreret hos Finans 247 ApS, og opbevares i minimum fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Marketingssamtykke slettes først, når Låntager anmoder om at få samtykket slettet.

11. Misligholdelse og misbrug

Ved misligholdelse af en låneydelse forfalder den til enhver tid værende hovedstol med påløbne renter og gebyrer i sin helhed til betaling.

Ved misligholdelse vil der påløbe yderligere omkostninger for Låntageren i form af gebyrer og misligholdelsesrenter.

11.1. Misbrug

Finans 247 ApS politianmelder herudover svindel og misbrug uden yderligere varsel. I dette tilfælde forfalder
lånet inkl. renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden
blive overdraget, solgt eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, hvorved yderligere
omkostninger vil blive opkrævet.

11.2. Indberetning til EXPERIAN (RKI), samt andre relevante registre

I tilfælde af misligholdelse eller misbrug af Låneaftale vil Finans 247 ApS indberette kunden til Experian
(RKI), samt til andre relevante registre i henhold til gældende lovgivning.

11.3. Tvangsfuldbyrdelse og eksekution

Låneaftalen er påført en fuldbyrdelsesklausul. Finans 247 ApS kan anvende låneaftalen som tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

11.4. Inddrivelse og Inkasso

Långiver forbeholder sig ret til at pålægge rykkergebyr på 100,00 kr., samt renter i overensstemmelse med
renteloven, for hver rykkerskrivelse og/eller inkassovarsel, der sendes, til Låntager, vedrørende udestående
forfaldne beløb.

Såfremt du efter modtagelse af tre rykkere ikke har betalt eller indgået en aftale om forlig, kan Låneaftalen enten blive overdraget, solgt eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, med henblik på eventuel
opnåelse af udlæg eller pant, tvangsauktion, konkursbehandling, samt indfrielse af hele gælden, jvf. Gældende lovgivning herfor.

12. Erstatningsansvar

Finans 247 ApS kan alene holdes ansvarlig i henhold til de almindelig gældende erstatningsretlige regler.
Skulle du have angivet fejlagtige oplysninger, som leder til tab og skade, er Finans 247 ApS ikke ansvarlig for
dette.

Yderligere frasiger Finans 247 ApS sig ansvaret for indirekte skader. Finans 247 ApS er ikke ansvarlig
for tab, som skyldes forhold eller udefrakommende begivenheder, som forhindrer låntager i at opfylde forpligtelserne i forbindelse med den indgåede aftale mellem Finans 247 ApS og Låntager.

Tab som skyldes nedbrud eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer er ikke Finans 247 ApS ansvar, når dette kan henføres til:

 • svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og -hacking),
 • strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Kreditgiver selv eller Kreditgivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af Finans 247 eller Kreditgivers leverandører, eller andre omstændigheder, som er uden for Kreditgivers kontrol.

Finans 247 ApS er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå grundet fejl i internetforbindelse eller lignende
forhold, som hindrer adgang til Låntagers konto hos Finans 247.

Endelig er Finans 247 ApS ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå grundet indirekte skader ved
anvendelse af hjemmesiden, en konto herpå eller enhver anden anvendelse af services i tilknytning hertil
eller rettigheder eller forpligtelser, som udspringer heraf.

For ethvert andet tab end de ovenfor opridsede kan Finans 247 ApS alene ifalde ansvar for i henhold til
gældende ret.

13. Kommunikation mellem dig og Finans 247 ApS

Ved godkendelse af Låneaftalen, godkender du også, at kommunikation fra Finans 247 ApS til dig kan ske ved e-mail og sms.

E-mail og sms-beskeder til den e-mailadresse eller telefonnummer som Låntageren har oplyst anses altid for værende modtaget af Låntageren, og det er derfor vigtigt, at Finans 247 ApS har dine opdaterede personlige oplysninger.

Ved eventuelle ændringer af din adresse, telefonnummer eller e-mail, er du derfor pligtig til straks opdatere disse informationer via din profil eller kontakte Finans 247 ApS’ kundeservice, således at vi kan opdatere dine kontaktoplysninger for dig.

Kommunikation fra din side til Finans 247 ApS vedrørende Låneaftalen og forhold relateret hertil, skal foregå skriftligt via e-mail til Finans 247 ApS.

14. Klager

I henhold til bekendtgørelse 2019-11-20 nr. 1219 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager, er Finans 247 ApS forpligtet til at have en klageansvarlig, der tager sig af klager i forhold til udlån, markedsføring, omkostninger/gebyrer, forlig, afslag på ansøgninger eller øvrige forhold.

Forinden klagen indleveres, skal Låntager have forsøgt at kontakte Långiver for at opnå̊ en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

Klagen sendes til KLA@Lendomatic.com, hvor vi efter modtagelse vil angive en forventet svartid i forhold til den konkrete klage.

Ukomplicerede henvendelser vil så vidt muligt besvares inden for 10 arbejdsdage.

Såfremt du ikke er tilfreds med det modtagne svar, skal du rette henvendelse til nedenstående:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Mail: kfst@kfst.dk

14.1

Når Ankenævnet har modtaget klagen, opkræves et gebyr på 200,00 kr. Gebyret tilbagebetales til Låntager, hvis denne får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til nævnsbehandling.

14.2

Yderligere kan du finde informationer, eller rette eventuel klage til Forbrugerombudsmanden, Finanstilsynet eller Datatilsynet. Ved en eventuel klage findes oplysninger om proceduren på organisationernes hjemmesider.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.finansanke.dk

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.ec.europa.eu/consumers/odr/

15. Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) til:

Finans 247 ApS
Vester Voldgade 83 2
1552 København V

(kan sendes som e-mail)

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om
følgende:

Tjenesteydelser:

 
   

Bestilt den:

  
   

Modtaget den:

  
   

Låntagers navn:

  
   

Låntagers adresse:

  
   
   
   

Dato:

  
   
 

Låntagers underskrift

 

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)