Børnepenge - hvad du kan få, og hvornår bliver pengene udbetalt (2018)? ✓
Existing Users Log In
   

Hvad kan jeg få i børnepenge?

Hvad kan jeg få i børnepenge?

Hvad kan jeg få i børnepenge?

– og hvornår bliver de udbetalt?

Mængden af tilskud og fradrag kan hurtigt være forvirrende. Især som nybagt forælder kan det være svært at overskue, hvornår der bliver udbetalt børnepenge, hvordan barselsdagpengene fungerer, og mange andre nye begreber i din økonomi.

Børnepenge fungerer som en skattefri, økonomisk ydelse til børnefamilierne fire gange om året. Den rigtige betegnelse er børne- og ungeydelse, og det er penge møntet på udgifter til bleer, mad, tøj, institutioner og fritidsaktiviteter. Derfor tæller de også med i dit rådighedsbeløb.
Satsen ændrer sig i takt med inflationen og dit barns alder. Pr. kvartal i 2017 får:

 • 0-2 årige = 4491,-
 • 3-6 årige = 3555,-
 • 7-17 årige = 2796,- (udbetales pr. md. (932,-) fra barnet fylder 15 år)

Hvem får ydelsen, og hvad er forskellene?

 1. Børne- og ungeydelsen (børnepengene) betales automatisk til familier med børn.
 2. Børnetilskud kan søges, hvis du fx. er enlig eller studerende.
 3. Børnebidrag er beløbet den ene forælder betaler til forælderen med forældremyndighed.

Som udgangspunkt udbetales børnepengene til børnenes mor på NemKonto uanset om forældrene er samboende eller ej. Retten til ydelsen ændres via en ansøgning til SKAT, men kun hvis:

 • Faren har forældremyndigheden og børnene bor hos ham
 • Såfremt han er bosat i Danmark og fuldt skattepligtig her
 • Eller hvis barnet er bosat i Danmark og forsørget af dig
 • Barnet ikke er gift

Hvad kan påvirke ydelsen?

Børnepenge til andet og tredje barn kommer i form af børnetilskud pr. barn. Disse børnetilskud kommer også på tale, hvis:

 • du er enlig forsørger og faren er ukendt (et ordinært eller ekstra børnetilskud)
 • et barn har mistet en eller begge forældre (særligt børnetilskud)
 • forældrene er under uddannelse (forsørgertillæg og ekstra SU-klip)
 • du har tvillinger eller trillinger (flerbørnstilskud)

Enlige forsørgere kan man søge om at modtage børnebidrag fra den anden biologiske forælder.

 

Ydelsen afhænger som alt andet af din indkomst. Hvis forælderen eller dennes ægtefælle topskattegrundlag overstiger 732.900,- bliver ydelsen nedsat med 2 % pr. trin.
Derudover kan man som familie kun modtage én ydelse pr. barn.

Ved særlige forhold, fx. børn i udlandet, kan man læse mere på hjemmesiden, hvor man også kan kontakte Udbetaling Danmark.

Hvornår udbetales børnepengene?

Dit barns børnepenge udbetales til morens NemKonto det første kvartal efter fødslen. Som eksempel vil et barn født 21. juli først modtage børnepenge d. 20. oktober. Eller et barn født d. 31. marts modtage børnepenge d. 20. april. Dette er fordi pengene fra et kvartal går ind d. 20. i måneden efter; eksempelvis vil børnepengene for første kvartal gå ind d. 20. april.

Hvis du har pludseligt opståede udgifter, og børnepengene lader vente på sig, er der hjælp at hente. Prøv vores låneregner og vurder dit behov. Søg i nu og hav pengene om 48 timer – så kan du fokusere på at nyde dine børn i stedet.