Hvornår får jeg udbetalt folkepension?

Reglerne omkring folkepension kan forvirre selv den bedste

Derfor får du her en miniguide. Der er nemlig rigtig meget snak om reglerne for, hvornår man kan gå på pension, og hvem der er berettiget til det. Nogle frygter, at de aldrig får mulighed for at gå fra. Hvad er reglerne egentlig, og hvordan fungerer det, når du er berettiget til folkepension?

Du kan tjekke, hvilket årstal du kan gå fra i på borger.dk’s folkepensionsberegner. Vær dog opmærksom på, at tallene kan ændre sig. Det kan du blive klogere på senere i artiklen.

Folkepension, førtidspension og mange andre

Der findes et væld af pensionsløsninger. Måske har du endda tegnet en privat pensionsordning? Det gør sig gældende for flere og flere unge, der er bekymrede for, om pensionsalderen bliver højere.

Blandt de almindelige pensioner findes der følgende (tallene er for 2017):

 • Folkepension (både enlige og samlevende: 6160,-)
  • Tillæg (enlige: 6551,- / samlevende: 3223,-)
 • Førtidspension (enlige: 18.412,- / samlevende: 15.650,-)
  • Tillæg
 • ATP Livslang Pension
 • Tjenestemandspension m.fl.
 • International pension
 • Efterløn, fleksydelse, delpension

Hvad har jeg ret til, og hvornår udbetales pengene?

Ifølge borger.dk afhænger din mulighed for folkepension af, hvornår du er født, om du er dansk statsborger, at du har fast bopæl i Danmark og har boet i Danmark i mindst tre år, fra du fyldte 15 år. Der kan altid være undtagelser for, om du har ret til folkepension. Måske er du dansk statsborger bosat i udlandet eller EU-statsborger eller flygtning bosat i Danmark.

Pensionsydelserne førtids- og folkepension udbetales i slutningen af hver måned af Udbetaling Danmark. Beløbet udregnes ud fra et grundbeløb og et tillæg, så beløbet kan variere.

 • Afgørende faktorer for tillægget er bl.a., om du er enlig, størrelsen på din formue samt andre skattepligtige indtægter (erstatninger, underholdsbidrag, positiv kapitalindkomst og lignende)
  • Den endelige tillægsprocent udregnes af Udbetaling Danmark
 • Grundbeløbet kan kun påvirkes af yderligere indkomst (lønindtægt, indtægt fra egen virksomhed, honorarer og lignende). Dit skattefradrag er dog på 60.000,-.

Har du brug for lidt ekstra nu og her?

Uanset alder kan man komme ud for, at man har brug for et mindre lån til uforudsete udgifter. Prøv vores låneberegner og læs vores lånevilkår – så kan du komme godt videre og nyde den tredje alder.