Boligstøtte som enlig forsørger 2018 - Få mere at vide her ✓
Existing Users Log In
   

Hvad du kan regne med i boligstøtte som enlig forsørger

Hvad du kan regne med i boligstøtte som enlig forsørger

Hvad du kan regne med i boligstøtte som enlig forsørger

Hvad skal du være opmærksom på, når du søger boligstøtte?

Boligstøtte er et skattefrit tilskud som støtte til huslejen. Den er din sikkerhed for at kunne blive i din bolig, selvom din økonomi ændrer sig. Den er udregnet fra parametre som: din husstands samlede indkomst og formue, huslejebeløbet (eks. aconto), boligarealet, antallet af beboere og antallet af hjemmeboende børn.

Du kan få boligstøtte, hvis du bor i helårsbolig med køkken og indlagt vand og afløb. Dvs. at kolonihaver og sommerhuse/fritidshuse ikke kan give boligstøtte.

Støtten beregnes for hver måned ud fra dine oplysninger om indkomst. Hvis du har fået anden indkomst som feriepenge eller skat tilbage, vil beløbet derfor blive reguleret.

Hvordan søger jeg?

I beregningen af boligstøtten skal du bruge dokumenter som din lejekontrakt, de sidste par lønsedler, eventuelle ydelsesdokumenter (SU, pension mv.) og årsopgørelse. Inde på borger.dk taster du dine oplysninger ind og kan se, hvad du ca. kan få i støtte. Hvis du er på kontanthjælp, kan du se her, hvad det betyder for din boligstøtte.

 

Derudover skal du være opmærksom på dine børns indkomst fra fritidsjobs. Børn under 18 år med en månedsløn over 1800,- tæller med i den samlede indkomst, hvilket betyder, at boligstøtten bliver påvirket.

Tilskud og ydelser til enlige er udregnet ud fra de økonomiske fordele par har. Eksempelvis er udgifter til bolig, forsikring, licens, internet og bil lavere, hvis man er samboende, end for enlige.

Hvad kan påvirke, om jeg er enlig?

Hvis du har en fælles husførelse med en anden person med økonomiske og praktiske fordele, anses det som ægteskabslignende samliv, og du vil derfor ikke blive betragtet som enlig. Din bolig- og samlivssituation har derfor stor indflydelse på dine ydelser fra det offentlige.

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelserne på dette område ift. ydelser og støtte, og eventuelle klager skal sendes til Ankestyrelsen. Her kan du også læse mere om emnet.

Brug for hjælp nu og her?

Hvis du har brug for økonomisk støtte til uforudsete udgifter, kan MiniFinans hjælpe med en let og overskuelig løsning. Prøv låneberegneren og se, hvordan vi kan hjælpe dig godt videre. Vi har også lavet en liste med de mest almindelige spørgsmål.