Få styr på børnepenge

Mængden af tilskud og fradrag kan hurtigt være forvirrende. Især som nybagt forældre kan det være svært at overskue, hvornår der bliver udbetalt børnepenge, hvordan barselsdagpengene fungerer, og mange andre nye begreber i ens økonomi. Kom godt igang med vores guide her.

Kort om børnepenge

Børnepenge, som også er kaldt børne- og ungeydelse, er noget du kan få, hvis du har forældremyndigheden over et eller flere børn. Børnepenge er altså et tilskud til familier med børn under 18 år, så tingene glider lidt lettere rundt. Ideen bag børnepenge er, at give en ekstra ydelse, hvor pengene kan blive brugt til udgifter som blandt andet bleer, mad, tøj, institutioner og fritidsaktiviteter.

Men hvornår udbetales de? Og Hvem har egentlig ret til, at få udbetalt børnepenge? Disse spørgsmål og flere kan du få svar på her i artiklen.

Hvem kan få børnepenge?

Du vil automatisk være berettiget til at få udbetalt børnepenge hvis du og dit barn opfylder disse krav:

 • Dit barn skal være under 18 år
 • Dit barn skal være bosat i Danmark
 • Dit barn må ikke være forsørget af det offentlige
 • Den person der har forældremyndigheden over barnet, skal være fuldt skattepligtigt i Danmark
 • Du skal selv bo i Danmark
 • Du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år

Så meget kan du få i børnepenge

Børnepenge fungerer som en skattefri, økonomisk ydelse til børnefamilierne fire gange om året. Den rigtige betegnelse er børne- og ungeydelse, og det er penge møntet på udgifter til bleer, mad, tøj, institutioner og fritidsaktiviteter. Derfor tæller de også med i dit rådighedsbeløb.
Satsen ændrer sig i takt med inflationen og dit barns alder. Pr. kvartal i 2020 får:

 • 0-2 årige = 4.653 kroner
 • 3-6 årige = 3.681 kroner
 • 7-17 årige = 2.898 kroner
 • Dette kan du få i ungeydelse i 2022:
  15-17 årige = 966 kr. pr. måned

Hvem får ydelsen, og hvad er forskellene?

 1. Børne- og ungeydelsen (børnepenge) betales automatisk til familier med børn.
 2. Børnetilskud kan søges, hvis du for eksempel er enlig eller studerende.
 3. Børnebidrag er beløbet den ene forælder betaler til forælderen med forældremyndighed.

Hvordan bliver pengene udbetalt?

Som udgangspunkt udbetales børnepengene til børnenes mor på NemKonto uanset om forældrene er samboende eller ej. Retten til ydelsen ændres via en ansøgning til SKAT, men kun hvis:

 • Faren har forældremyndigheden og børnene bor hos ham
 • Såfremt han er bosat i Danmark og fuldt skattepligtig her
 • Hvis barnet er bosat i Danmark og forsørget af dig
 • Barnet ikke er gift

Hvad kan påvirke ydelsen?

Børnepenge til andet og tredje barn kommer i form af børnetilskud pr. barn. Disse børnetilskud kommer også på tale, hvis:

 • du er enlig forsørger og faderen er ukendt (et ordinært eller ekstra børnetilskud)
 • et barn har mistet en eller begge forældre (særligt børnetilskud)
 • forældrene er under uddannelse (forsørgertillæg og ekstra SU-klip)
 • du har tvillinger eller trillinger (flerbørnstilskud)

Enlige forsørgere kan man søge om at modtage børnebidrag fra den anden biologiske forælder. Ydelsen afhænger som alt andet af din indkomst. Hvis forældrene eller dennes ægtefælle topskattegrundlag overstiger 732.900 kroner bliver ydelsen nedsat med 2% pr. trin. Derudover kan man som familie kun modtage én ydelse pr. barn. Ved særlige forhold hvor for eksempel barnet bor i udlandet, kan du læse mere på hjemmesiden, hvor man også kan kontakte Udbetaling Danmark.

Hvordan får jeg børnepenge?

Når du har eller får barn, er du godkendt på forhånd til at modtage børnepenge, eller børne- og ungeydelse som det også hedder. Det ligger selvfølgelig i ydelsen, at du skal have børn for at kunne modtage statens børne- og ungeydelse. Børnepenge kan godt være lidt af en jungle at finde ud af, da det kommer an på:

 • Hvor mange børn du har
 • Hvor gamle de er
 • Hvad din indkomst er
 • Om du er single eller samlevende

Det vil sige at dine børnepenge er defineret og bliver tilpasset efter nogle forskellige parametre. Men det vigtigste er, at personen med forældremyndighed skal være skattepligtig i Danmark og have arbejdet i Danmark i minimum 2 år indenfor de sidste 10 år.

Hvornår bliver børnepenge udbetalt?

Din børne- og ungeydelse bliver udbetalt én gang hvert kvartal, for hvert barn du har. Det vil sige hver tredje måned. Da børn jo er en dyr post i det daglige budget, er støtten beregnet som en økonomisk hjælp til forældre. Med støtten kan du købe basale ting som tøj til børnene, udstyr til babyer osv. Da børn er dyrest når de er små, vil ydelsens beløb derfor også være størst så længe de er babyer og små børn. Det er fordi børn jo naturligt udvikler sig hurtigt i de første år, og derfor er der flere løbende udgifter til sko og tøj, og andre nødvendigheder.

Er børnepengene ikke nok? Lån hos MiniFinans

Engang imellem kommer man dog nogle gange til at stå i en situation, hvor man får en udgift før børnepengene er kommet ind på kontoen. Her kan det være en løsning, at tage et kortvarigt lån for at finansiere udgiften. Det kan være at den barnevogn I har udset jer er kommet på tilbud før tid, eller der er gode tilbud på flyverdragter. Lige meget hvad, kan det være frustrerende at stå over for et godt tilbud, og ikke kunne handle på det. Så her tilbyder MiniFinans.dk dig, at du kan låne op til 50.000 kroner med en straksoverførsel og du vil kunne se pengene indenfor få minutter. Du kan altså tage et hurtigt, men kortsigtet lån, og få gjort dig et godt køb. Lånet kan du så betale tilbage når du får børnepengene.

Oftede stillede spørgsmål om børnepenge

Hvad er børnepenge?
Børnepenge, som også er kaldt børne- og ungeydelse, er noget du kan få, hvis du har forældremyndigheden over et eller flere børn.

Hvornår bliver børnepenge udbetalt?
Hvis dit barn er mellem 0 og 15 år, så får du børnepenge hvert kvartal. Hvis barnet er mellem 15-17 år, bliver pengene udbetalt hver måned.

Hvor meget kan man få udbetalt?
Det kommer an på barnets alder. Beløbet variere mellem 2.898 til 4.653 kr. Se mere omkring satser her hos os.