Hvad du kan regne med i boligstøtte som enlig forsørger

Boligstøtte er et skattefrit tilskud, som ydes til alle der bor til leje i en lejlighed. Den er din sikkerhed for at kunne blive i din bolig, selvom din økonomi ændrer sig. Den er udregnet fra parametre som: din husstands samlede indkomst og formue, huslejebeløbet (eks. aconto), boligarealet, antallet af beboere og antallet af hjemmeboende børn. Boligstøtte er også kaldet for boligsikring og boligydelse. De tre begreber dækker over den samme ydelse, men den mest populære betegnelse er boligstøtte.

 

Hvad skal du være opmærksom på, når du søger boligstøtte?

Du kan få boligstøtte, hvis du bor i en helårsbolig med køkken, indlagt vand og afløb. Dvs. at kolonihaver og sommerhuse/fritidshuse ikke kan give boligstøtte.
Støtten beregnes for hver måned ud fra dine oplysninger om indkomst. Hvis du har fået anden indkomst som feriepenge eller SKAT tilbage, vil beløbet derfor blive reguleret. Derudover skal du være opmærksom på dine børns indkomst fra fritidsjobs. Børn under 18 år med en månedsløn over 1800 kroner tæller med i den samlede indkomst, hvilket betyder, at boligstøtten bliver påvirket.
Tilskud og ydelser til enlige er udregnet ud fra de økonomiske fordele, som par har. Eksempelvis er udgifter til bolig, forsikring, licens, internet og bil lavere, hvis man er samboende, end for enlige.

 

 

Hvordan søger jeg?

I beregningen af boligstøtten skal du bruge dokumenter som din lejekontrakt, de sidste par lønsedler, eventuelle ydelsesdokumenter (SU, pension mv.) og årsopgørelse. Det er Borger.dk der står for at behandle din ansøgning og Udbetaling Danmark der står for at udbetale din støtte. For at søge boligstøtte skal du på borger.dk indtaste dine oplysninger. Her kan se, hvad du cirka kan få i støtte. Hvis du er på kontanthjælp, kan du se her, hvad det betyder for din boligstøtte.

 

Så meget kan du få i boligstøtte

Når du skal ansøge om boligstøtte, er der flere ting der har indflydelse på hvor meget boligstøtte du kan få.
Din mulige boligstøtte kommer an på følgende faktorer:

 • Din husleje
 • Hvor mange kvadratmener din bolig er på
 • Hvor mange børn og voksne der bor i lejligheden
 • Hvilken indkomst og formue som alle i boligen har
 • Om du er folkepensionist eller førtidspensionist

 

Hvem kan få boligstøtte? Få svar hos MiniFinans

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til betaling af din husleje. Hovedregelen er dog, at du skal altid selv skal betale et mindstebeløb af din husleje. Boligstøtten er altså en hjælp til dem, der ikke har så mange økonomiske midler i samfundet. Det er som oftest studerende, folk på overførselsindkomster og pensionister der kan få boligstøtte.

Principielt set kan alle få støtten, men da boligstøtten er noget der bliver regnet ud ud fra din boligs størrelse og din indkomst. Så er det oftest dem med de lave indkomster, der får mest ud af at søge boligstøtte. Du skal derfor huske, at hvis du bliver arbejdsløs at gå ind og beregne boligstøtten påny, da din indkomst ændrer sig. Samtidig skal du også søge påny, hvis du flytter. Du beregner og søger din boligstøtte på Borger.dk

 

Hvad kan påvirke om jeg er enlig?

Hvis du har en fælles husførelse med en anden person med økonomiske og praktiske fordele, anses det som ægteskabslignende samliv. I det tilfælde vil du derfor ikke blive betragtet som enlig. Din bolig- og samlivssituation har derfor stor indflydelse på dine ydelser fra det offentlige. Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelserne på dette område ift. ydelser og støtte, og eventuelle klager skal sendes til Ankestyrelsen. Her kan du også læse mere om emnet.

 

Er du i tvivl om, at du tjener for meget til at få boligstøtte?

Boligstøtte fungerer som støtte til folk med en lavindkomst. Som regel er det personer på overførselsindkomst; studerende, pensionister og dagpengemodtagere, men det kan også være andre personer med en lavere indkomst. Alle kan dog være berettiget, da støtten beregnes ud fra din boligs areal og din indkomst. Du skal altid ind og genberegne, hvis din økonomiske situation ændrer sig. Du kan gå glip af mange penge, ligesom du kan komme i en situation, hvor du skal betale mange penge tilbage.

 

Hvordan, hvor meget, og hvem?

 • Først og fremmest skal du bo til leje i en helårsbolig med eget køkken
 • Hvis du er førtids- eller folkepensionist og bor i andels- eller ejerbolig, kan du også søge boligstøtte i form af et lån
 • I bofællesskaber og kollektiver er det kun én person, der kan modtage boligstøtte
 • Boligstøtten udregnes efter en række parametre og er derfor altid individuel
  • Husleje -aconto, kvadratmeter, antallet af beboere (inkl. alder), indkomst og formue for alle i boligen og om du er pensionist
 • Din boligstøtte ændrer sig altid ved indkomst og flytning. Husk derfor altid at melde flytning, da du ellers skal betale tilbage

Hvis du fortsat er i tvivl om, hvordan det fungerer, har ATP lavet denne lille film.

 

Lån hvis du er i økonomisk bekneb hos MiniFinans

Mange glemmer at de kan modtage boligstøtte- og derefter tænker, at de nok ikke er berettiget til at modtage boligstøtte. Det er dog vigtigt at pointere, at du ikke kan miste noget ved, at gå ind og prøve at beregne din boligstøtte. Selv en støtte på 300 kroner kan rykke meget i dit samlede regnskab når du har en lav indkomst. Da støtten er en offentlig ydelse, går der en vis tid, fra at du har ansøgt til, at du får udbetalt din støtte. Den periode kan være hård, da du måske mangler de penge akut til en anden udgift. Der kan her være hjælp at hente hos MiniFinans. Her kan du nemlig tage et kortsigtet lån, møntet på at dække det lille økonomiske hul som den manglende udbetaling skaber. Hos MiniFinans kan du maksimalt låne op til 20.000 kr. Du har pengene på din konto indenfor få minutter via vores straksoverførsel og du kan betale dem tilbage i op til ét år.