Hvad kan jeg få i børnepenge?

Mængden af tilskud og fradrag kan hurtigt være forvirrende. Især som nybagt forælder kan det være svært at overskue, hvornår der bliver udbetalt børnepenge, hvordan barselsdagpengene fungerer, og mange andre nye begreber i din økonomi.

 

Hvem kan få børnepenge?

Du vil automatisk være berettiget til at få udbetalt børnepenge hvis du og dit barn opfylder disse krav:

 • Dit barn skal være under 18 år
 • Dit barn skal være bosat i Danmark
 • Dit barn må ikke være forsørget af det offentlige
 • Den person der har forældremyndigheden over barnet, skal være fuldt skattepligtigt i Danmark
 • Du skal selv bo i Danmark
 • Du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år

 

 

Så meget kan du få i børnepenge

Børnepenge fungerer som en skattefri, økonomisk ydelse til børnefamilierne fire gange om året. Den rigtige betegnelse er børne- og ungeydelse, og det er penge møntet på udgifter til bleer, mad, tøj, institutioner og fritidsaktiviteter. Derfor tæller de også med i dit rådighedsbeløb.
Satsen ændrer sig i takt med inflationen og dit barns alder. Pr. kvartal i 2017 får:

0-2 årige = 4491 kroner

3-6 årige = 3555 kroner

7-17 årige = 2796 kroner (udbetales per måned (932 kroner) fra barnet fylder 15 år)

 

Hvem får ydelsen, og hvad er forskellene?

 1. Børne- og ungeydelsen (børnepenge) betales automatisk til familier med børn.
 2. Børnetilskud kan søges, hvis du for eksempel er enlig eller studerende.
 3. Børnebidrag er beløbet den ene forælder betaler til forælderen med forældremyndighed.

Hvordan bliver pengene udbetalt?

Som udgangspunkt udbetales børnepengene til børnenes mor på NemKonto uanset om forældrene er samboende eller ej. Retten til ydelsen ændres via en ansøgning til SKAT, men kun hvis:

 • Faren har forældremyndigheden og børnene bor hos ham
 • Såfremt han er bosat i Danmark og fuldt skattepligtig her
 • Hvis barnet er bosat i Danmark og forsørget af dig
 • Barnet ikke er gift

 

Hvad kan påvirke ydelsen?

Børnepenge til andet og tredje barn kommer i form af børnetilskud pr. barn. Disse børnetilskud kommer også på tale, hvis:

 • du er enlig forsørger og faren er ukendt (et ordinært eller ekstra børnetilskud)
 • et barn har mistet en eller begge forældre (særligt børnetilskud)
 • forældrene er under uddannelse (forsørgertillæg og ekstra SU-klip)
 • du har tvillinger eller trillinger (flerbørnstilskud)

Enlige forsørgere kan man søge om at modtage børnebidrag fra den anden biologiske forælder. Ydelsen afhænger som alt andet af din indkomst. Hvis forælderen eller dennes ægtefælle topskattegrundlag overstiger 732.900 kroner bliver ydelsen nedsat med 2% per trin. Derudover kan man som familie kun modtage én ydelse pr. barn. Ved særlige forhold hvor for eksempel barnet bor i udlandet, kan du læse mere på hjemmesiden, hvor man også kan kontakte Udbetaling Danmark.

 

Hvordan får jeg børnepenge?

Når du har eller får barn, er du godkendt på forhånd til at modtage børnepenge, eller børne- og unge ydelse som det også hedder. Det ligger selvfølgelig i ydelsen, at du skal have børn for at kunne modtage statens børne- og ungeydelse. Børnepenge kan godt være lidt af en jungle at finde ud af, da det kommer an på:

 • Hvor mange børn du har
 • Hvor gamle de er
 • Hvad din indkomst er
 • Om du er single eller samlevende

Det vil sige at dine børnepenge er defineret og bliver tilpasset efter nogle forskellige parametre. Men det vigtigste er, at personen med forældremyndighed skal være skattepligtig i Danmark og have arbejdet i Danmark i minimum 2 år indenfor de sidste 10 år.

 

Hvornår bliver børnepenge udbetalt?

Din børne- og ungeydelse bliver udbetalt én gang hvert kvartal, for hvert barn du har. Det vil sige hver tredje måned. Da børn jo er en dyr post i det daglige budget, er støtten beregnet som en økonomisk hjælp til forældre. Med støtten kan du købe basisting som tøj til børnene, udstyr til babyer osv. Da børn er dyrest når de er små, vil ydelsens beløb derfor også være størst så længe de er babyer og små børn. Det er fordi børn jo naturligt udvikler sig hurtigt i de første år, og derfor er der flere løbende udgifter til sko og tøj, og andre nødvendigheder.

 

Er børnepengene ikke nok? Lån hos MiniFinans

Engang imellem kommer man dog nogle gange til at stå i en situation, hvor man får en udgift før børnepengene er kommet ind på kontoen. Her kan det være en løsning, at tage et kortvarigt lån for at finansiere udgiften. Det kan være at den barnevogn I har udset jer er kommet på tilbud før tid, eller der er gode tilbud på flyverdragter. Ligemeget hvad, kan det være frustrerende at stå over for et godt tilbud, og ikke kunne handle på det. Så her tilbyder MiniFinans dig, at du kan låne op til 20.000 kroner med en straksoverførsel og du vil kunne se pengene indenfor få minutter. Du kan altså tage et hurtigt, men kortsigtet lån, og få gjort dig et godt køb. Lånet kan du så betale tilbage når du får børnepengene.