Få styr på ældrecheck og tillægsprocent

Ældrecheck, også kaldet supplerende pensionsydelse, er et supplement til din folkepension. Du modtager derfor ikke en reel check, men får i stedet ydelsen udbetalt sammen med din pension. Ydelsen er i 2021 18.400,- skattepligtige kroner og kommer i slutningen af januar sammen med din pension. Der er dog en række krav:

 1. Du skal være pensionist inden 1. januar i indeværende år
 2. Din samlede formue (inkl. likvider) må ikke overstige 20.100 kroner pr. 1. januar i indeværende år. Samlever/ægtefælles formue tæller med i denne opgørelse
 3. Din tillægsprocent skal være over

Hvordan indvirker tillægsprocenten min ældrecheck

Din personlige tillægsprocent beregnes ud fra din økonomiske situation, når du bliver pensioneret. Den kan dog ændre sig i løbet af året på baggrund af din indkomst. Du kan se den på din pensionsmeddelelse.
Tillægsprocenten viser, hvad og hvor meget du kan få i tilskud; varmetillæg, ældrecheck og helbredstillæg. Tillægsprocenten kan være mellem 0 og 100; jo højere tillægsprocent, jo mere i tilskud:

 • Hvis din/jeres indkomst max er 20.100,- (for enlige) / 39.800,- (for gifte/samlevende) om året, udover folke- eller førtidspension, er tillægsprocenten på 100
  • Du kan dog ikke få helbredstillæg selvom din procent er 100, hvis du har en formue
 • Hvis din/jeres indkomst er over 69.800,- (for enlige) / 140.000,- (for gifte/samlevende) om året, udover din folke- eller førtidspension, er tillægsprocenten på 0

Tillægsprocenten sættes ned med 1 % for hver

 • 497,- over de max 20.100,- du som enlig må have
 • 1002,- over de max 39.800,- du som gift/samlevende må have

Hvad medregnes som indkomst?

Indkomster, der kan påvirke dine tillæg (som fx. ældrecheck) kan være:

 • Løn og honorarer ud over bundfradraget
 • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner
 • Underholdsbidrag og erstatninger
 • Positiv kapitalindkomst

Som sagt vil din ældrecheck udbetales i januar og fremgå af din pensionsmeddelelse for januar eller februar. Måneden afhænger af, om du er ‘forudlønnet’ eller ‘bagudlønnet’ – du kan se mere om dette på borger.dk. Hvis du er gift/samlevende sker udbetalingen til jer samlet.

Mangler du penge nu og her?

Er der længe til den næste løn, og har du lavvande på kontoen? Hos MiniFinans kan du låne til lidt ekstra uden at stille sikkerhed og få urimelige spørgsmål. Hvis du bliver godkendt til et lån, så udbetaler vi pengene straks og indenfor få minutter vil du se pengene.

Læs lånevilkårene og prøv låneberegneren – så har du råd til din tredje ungdom.